Εμβαδόν και όγκος Γεωμετρικών σχημάτων

Χρησιμότητα - σκοπός : Σε αυτή την σελίδα σας βοηθούμε να υπολογίσετε τo εμβαδόν,τον όγκο κλπ σε ορισμένα γεωμετρικά σχήματα .

Επεξηγήσεις : Δώστε κατά περίπτωση τα στοιχεία που σας ζητούνται . Τα δεκαδικά να είναι με την μορφή 1.55 και όχι 1,55


Πίνακας Υπολογισμού
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΤΙΜΕΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Περιφέρεια και ακτίνα ενός κύκλουΑκτίνα (r):

Περιφέρεια του κύκλου:

Εμβαδόν Κύκλου :

Εμβαδόν κύκλου = π Χ r2
Περιφέρεια κύκλου = 2 Χ π Χ r

Όγκος και εμβαδόν επιφάνειας Κώνου


 

Ακτίνα (r) :


Υψος (h):

Εμβαδόν επιφάνειας :

Όγκος του Κώνου:

Εμβαδόν του Κώνου = π Χ r Χ (r + (r2 + h2)1/2)
Όγκος του Κώνου = (π Χ r2 Χ h) / 3

Όγκος και εμβαδόν επιφάνειας Σφαίρας


 

Ακτίνα (r) :

Εμβαδόν επιφάνειας :

Όγκος της Σφαίρας :

Εμβαδόν της Σφαίρας = 4 Χ π Χ r 2
Όγκος της Σφαίρας = 4/3 Χ π Χ r 3